20. 9. 2019  14:27 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Interakcia YBCO a LSMO tenkých vrstiev s dlhými organickými molekulami
Názov témy anglicky: Interakcia YBCO a LSMO tenkých vrstiev s dlhými organickými molekulami
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. RNDr. Pavol Valko, CSc.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. RNDr. Pavol Valko, CSc.
Abstrakt: príprava tenkých perovskitovských supravodivých vrstiev YBCO a feromagnetických vrstiev LSMO. Po optimalizacii týchto vrstiev pomocou elektrických a štrukturálnych merani, vrstvy budú vystavené pôsobeniu dlhých organických molekúl obsiahnutých v roztokoch. Cieľom je skúmat zmenu elektrických resp. magnetických vlastností vrstiev a štruktúr. Vedúci: Ing. Š. Chromik, DrSc. (FU SAV, Oddelenie mikroelektroniky a senzoriky) Pedagogicky vedúci: Doc. P. Valko, CSc.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-JFI jadrové a fyzikálne inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.