May 26, 2019   5:57 p.m. Dušan
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Návrh využitia spotrebiteľského prístupu LOHAS pre získanie konkurenčnej výhody MSP na Slovensku
Title of topic in English: Proposal to use the LOHAS consumer approach to gain competitive advantage for SMEs in Slovakia
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Annotation: Podľa nového modelu podnikania a zmeny paradigmy manažmentu medzi nové prístupy k vytváraniu konkurenčných výhod v podniku v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania (USZP) a konceptom CSV (Creating Shared Value) - tvorba zdieľaných hodnôt (TZH) patrí spotrebiteľský prístup LOHAS. Na základe celosvetových skúseností, celý rad podnikov využíva ako konkurenčnú výhodu prihlásenie sa k USZP a UR na báze hodnôt spotrebiteľov typu LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) alebo "životného štýlu zdravia a udržateľnosti". Cieľom dizertačnej práce bude využitie spotrebiteľského prístupu LOHAS ako konkurenčnej výhody stratégie USZP pre MSP na Slovensku.
Annotation in English: Under the new business model and management paradigm shift as a new approach to the creation of competitive advantage in an enterprise in the context of the strategy of sustainable corporate social responsibility (SCSR) and the concept of CSV (Creating Shared Value) - creation of shared values ​​is LOHAS consumer access. Based on global experience, a number of companies used as a competitive advantage to signing up for SCSR and SD values ​​based on the type of consumer LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) or "lifestyles of health and sustainability." Objective of the thesis will use LOHAS consumer access as a competitive advantage strategy for SCSR for SMEs in Slovakia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-PMAN Industrial Management-- not entered -- -- not entered --
D-PPPP Personnel Policy in Industrial Plant-- not entered -- -- not entered --