Jul 16, 2019   2:43 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Zjednotenie princípov zodpovedného investovania vo vzťahu k spoločensky zodpovednému podnikaniu a HCS modelu 3E
Title of topic in English: Unification of Responsible Investing Principles in Corporate Social Responsibility and HCS Model 3E
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Annotation: Zásady zodpovedných investícií vytvorila medzinárodná skupina inštitucionálnych investorov a odzrkadľujú rastúci význam environmentálnych a sociálnych otázok vo vzťahu k podnikaniu, ako aj otázky týkajúce sa dobrej správy vecí verejných v investičnej praxi. V čase, keď na planéte Zem vzrastá geopolitický boj o obmedzené zdroje, a zároveň sa hľadá nový model podnikania, založený na stratégii "výhra-výhra", vyznieva spoločensky zodpovedné investovanie ako jediná udržateľná alternatíva investovania v 21. storočí. Cieľom dizertačnej práce bude rozpracovanie tohto konceptu pre ideálny priemyselný podnik svetovej triedy na základe kritickej systémovej historicko-logickej analýzy a metodológii výrokovej logiky v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním (USZP) a HCS modelom 3E.
Annotation in English: Principles of responsible investment have been created by an international group of institutional investors and reflect the growing importance of environmental and social issues in relation to business, as well as issues relating to good governance in investment practice. At a time when Earth's geopolitical struggle for limited resources is growing, while looking for a new business model based on the "win-win" strategy, social responsibility is emerging as the only sustainable alternative to investing in the 21st century. The aim of the dissertation is to develop this concept for the world class ideal industrial enterprise. The aim of the dissertation is to develop this concept for an ideal world class industrial enterprise based on critical systemic historical logic analysis and methodology of propositional logic in the context of sustainable socially responsible enterprise (SCSR) and HCS model 3ELimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-PPPP Personnel Policy in Industrial Plant-- not entered -- -- not entered --
D-PMAN Industrial Management-- not entered -- -- not entered --