18. 10. 2019  13:31 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vysokorozlišovacia atómová absorpčná spektrometria a prietokové elektroanalytické metódy v prvkovej analýze
Názov témy anglicky: High-resolution atomic absorption spectrometry and flow-through electro-analytical methods in elemental analysis
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. František Čacho, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. František Čacho, PhD.
Anotácia: Vývoj nových postupov pre stanovenie vybraných prvkov metódami atómovej spektrometrie a prietokovej elektroanalytickej chémie.
Anotácia anglicky: Development of new procedures for the determination of selected elements by atomic spectrometry and flow electro-analytical chemistry.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ACH analytická chémia