May 24, 2019   11:44 p.m. Ela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v spoločnosti MAHLE Behr Senica s.r.o.
Title of topic in English: Proposal to improve the human resources management system in company MAHLE Behr Senica s.r.o.
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Summary: Ľudské zdroje predstavujú dôležitú súčasť každého podniku. Okrem technológií,techniky, materiálových a energetických zdrojov sa tiež ľudský potenciál považuje za nevyhnutný zdroj potrebný na zabezpečenie efektívneho fungovanie každého podniku. Podstatou personálneho zabezpečenia je, aby si manažéri na všetkých úrovniach riadenia sústredili okolo seba vždy tých najvhodnejších zamestnancov.Zabezpečenie personálu svojím poslaním predstavuje funkciu manažmentu, ktorej prioritnou úlohou je optimalizovať potrebný počet a štruktúru zamestnancov nevyhnutných na efektívny chod podniku. Nestačí však len personál získať v potrebnej štruktúre a množstve a zapracovať, resp.zaškoliť ho na uvažovanú pracovnú pozíciu.Je veľmi dôležité personál udržiavať v aktivite smerujúcej k dosahovaniu požadovaného pracovného výkonu na strane jednej a na druhej strane je dôležité sledovať meniace sa podmienky vo vnútri samotného podniku ako i v jeho okolí a zabezpečiť stabilitu personálu, čo je pre podnik z pohľadu dosahovania jeho cieľov kľúčové.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PPP Personnel Policy in Industrial Plant-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.