Jun 25, 2019   7:36 p.m. Tadeáš
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Mikroštruktúra, fázové zloženie a korózna odolnosť nových zliatin pre bezolovnaté spájkovanie
Title of topic in English: Microstructure, phase constitution and corrosion behavior of novel alloys for lead-free soldering
State of topic: approved (prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Mgr. Marián Palcut, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Materials - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Marián Palcut, PhD.
Annotation: Projekt je zameraný na štúdium koróznej odolnosti a mechanických vlastností nových zliatin pre bezolovnaté spájkovanie. Práca pozostáva z viacerých etáp: 1) návrh a príprava nových zliatin - spájok a nanospájok - vhodných pre nízkoteplotné a/alebo vysokoteplotné aplikácie, 2) predikcia fázových rovnováh a stanovenie fázových premien pomocou metód CALPHAD a DSC/DTA. 3) štúdium mechanických vlastností spojov 4) štúdium koróznej odolnosti spojov vo vodných prostrediach 5) preskúmanie chemických reakcií vznikajúcich na rozhraní spájka-substrát za zvýšenej teploty a vlhkosti prostredia. Cieľom práce je identifikácia nových bezolovnatých zliatin a systémov pre spájkovanie. Ďalej ide o objasnenie vzťahu medzi mikroštruktúrou a fázovým zložením zliatin a ich chemickou a mechanickou odolnosťou.
Annotation in English: This project aims at studying the corrosion resistance and reliability of new environmentally friendly solder alloys. The project consists of several stages: 1. Identification and synthesis of new alloys – solders and nanosolders – for low and high temperature applications. 2. Phase diagram calculations and phase transition predictions using CALPHAD approach and experimental verification by DTA/DSC. 3. Mechanical properties of solder joints. 4. Corrosion stability of alloys in aqueous electrolytes. 5. Kinetics of intermetallic compound formation at the solder – substrate interface. The project goal is to identify new promising alloy compositions for lead free soldering. Furthermore, the complex relationship between the alloy microstructure and phase constitution and their chemical and mechanical properties will be investigated.
Further information: Od študenta sa vyžaduje vlastná iniciatíva, experimentálna zručnosť, ochota učiť sa a dobrá znalosť anglického jazyka.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-PMMD Advanced Materials and Material Design -- not entered -- -- not entered --