21. 4. 2019  14:19 Ervín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Interakcia spájky pri aplikácií aktívneho ultrazvuku
Názov témy anglicky: Interaction of solder at application of an active ultrasound
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Anotácia: Cieľom práce je zistiť interakciu spájkovacích zliatin typu Sn-La, Sn-Ti a Sn-In s povrchom vybraných substrátov. Porovnať jednotlivé mechanizmy vzniku spoja z hľadiska pevnosti spoja, rýchlosti vzniku spoja, životnosti a pod. Téma práce súvisí s riešením projektu VEGA a APVV.
Anotácia anglicky: The aim of work is to determine the interaction of soldering alloys type Sn-La, Sn-Ti and Sn-In with the surface of selected substrates. Individual mechanisms of joint formation, from the viewpoint of joint strength, speed of joint formation, life etc. will be compared. The topic of work is related to solution of a VEGA and APVV project.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-STAM strojárske technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --