24. 8. 2019  22:27 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Identifikácia poškodenia konštrukcie oceľového mosta
Názov témy anglicky: Damage Identification of Steel Bridge
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra stavebnej mechaniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Milan Sokol, PhD.
Abstrakt: Študent vypracuje podrobný MPK model nosnej konštrukcie oceľového priehradového mosta vrátane prvkovej mostovky. Na takomto modeli sa bude vyšetrovať vplyv rôznych scenárov typického poškodenia prvkovej mostovky na veľkosti napätí alebo premiestnení konštrukcie. Z tejto analýzy bude možné navrhnúť primerané rozmiestnenie meracích zariadení pre prípadnú systémovú identifikáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.