May 26, 2019   4:59 p.m. Dušan
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh zlepšenia systému manažmentu ľudských zdrojov v podniku Protherm Production, s.r.o.
Title of topic in English: Proposal of HR Management System Improvement in Protherm Production, Ltd.
State of topic: approved (prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Summary: Práca uvádza v prvej kapitole teoretické podklady pre analytickú a návrhovú časť práce týkajúce sa systému HR vo výrobných podnikoch. Zdrojom pre spracovanie je aktuálna domáca a zahraničná literatúra. Druhá kapitola sa venuje analýze systému manažmentu ľudských zdrojov v Protherm Production, s.r.o. a definuje priestor pre zlepšenie Tretia kapitola predstavuje výsledky návrhu zlepšenia a postup realizácie zlepšovania. Štvrtá kapitola poukazuje na možné prínosy z návrhu v personálnej, ekonomickej a sociálnej oblasti pre podávanie pracovného výkonu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-PMA Industrial Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.