19. 6. 2019  20:45 Alfréd
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza možnosti implementácie metódy 5S v spoločnosti HB STEEL, s.r.o.
Název tématu anglicky: Analysis of implementation posibilities for 5S method in organisation HB STEEL, Ltd.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Abstrakt: Prvá kapitola rozoberá teoretické východiská problematiky štandardizácie pomocou metódy 5S. V druhej kapitole sa analyzuje súčasného stavu štandardizácie HB STEEL, s.r.o. Tretia kapitola uvádza možnosti implementácie metódy 5S v spoločnosti HB STEEL, s.r.o. Štvrtá kapitola zhodnocuje navrhované riešenie vzhľadom na budúce možné prínosy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-KPR kvalita produkcie-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.