16. 6. 2019  21:41 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza možnosti implementácie metódy 5S v spoločnosti HB STEEL, s.r.o.
Názov témy anglicky: Analysis of implementation posibilities for 5S method in organisation HB STEEL, Ltd.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Abstrakt: Prvá kapitola rozoberá teoretické východiská problematiky štandardizácie pomocou metódy 5S. V druhej kapitole sa analyzuje súčasného stavu štandardizácie HB STEEL, s.r.o. Tretia kapitola uvádza možnosti implementácie metódy 5S v spoločnosti HB STEEL, s.r.o. Štvrtá kapitola zhodnocuje navrhované riešenie vzhľadom na budúce možné prínosy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-KPR kvalita produkcie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.