Jul 18, 2019   3:46 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vyhodnotenie prezentačnej latencie signálov v biofeedback experimentoch
Title of topic in English: Presentation latency measurement in biofeedback experiments
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Púčik, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Púčik, PhD.
Summary: Práca je zameraná na meranie oneskorenia medzi reálnym časom udalosti a časom prezentácie signálu ma moniotore v biofeedback aplikáciách. Úlohou bude návrh metodiky merania, záznam a spracovanie signálov zo senzorov, overenie na konkrétnych aplikáciách napr. v stabilometrii. Podporujúce znalosti: prostredie Matlab, príp. jazyk Python.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-EN Electronics and Photonics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.