Oct 18, 2019   10:32 a.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Bytový dom
Title of topic in English: Apartment dwelling house
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ján Hollý
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ján Hollý
Summary: Projekt na realizáciu stavby ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE GRAFICKÁ ČASŤ: Situácia M 1:200, (M 1:500) Pôdorys 1.PP, 1. NP a typického podlažia M 1:50 (M 1:100), Rez priečny (schodiskom) a pozdĺžny M 1:50(M 1:100), Pohľad M 1:50(M 1:100), Vybrané detaily (rozsah-veľkosť formátu 2xA2 až A1) M 1:20 až M 1:1, Výkres tvaru vybraného podlažia M 1:50 (M 1:100) Poster (700 x 1000mm) TEXTOVÁ ČASŤ: Technická správa, Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov – pre typické podlažie Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania – pre typické podlažie Tepelnotechnický posudok. FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE Záverečná práca bude odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe(CD). Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe. Grafická časť sa odovzdá jedenkrát poskladaná do formátu A4 a poster v rolke. Obe časti budú odovzdané v spisových doskách so šnúrkami s identifikačnými údajmi. Zoznam odbornej literatúry: 1. Adamská, G. – Minarovičová, K. – Vargová, A. Konštrukcie pozemných stavieb I: Spodná stavba. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 181 s. ISBN 978-80-227-3054-9. 2. Hykš, P. – Gieciová, M. Konštrukcie pozemných stavieb II.: Rampy – schody – rebríky. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 150 s. ISBN 80-227-1732-0. 3. Chmúrny, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava: Jaga, 2003. 4. Mikuláš, M. – Oláh, J. – Mikulášová, D. Kreslenie stavebných konštrukcií. Bratislava : Jaga group, 2011. 212 s. ISBN 978-80-8076-088-5. 5. Oláh, J. – Rusnák, R. – Urbánek, M. – Žiak, V. Konštrukcie pozemných stavieb III: Strechy budov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 205 s. ISBN 978-80-227-3920-7. 6. Puškár, A. – Fučila, J. – Szomolányiová, K. Konštrukcie pozemných stavieb V.: Obvodové steny a výplne otvorov. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 466 s. ISBN 80-227-1727-4.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-PSA Building Construction and Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.