15. 6. 2019  23:28 Vít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bytový dom
Názov témy anglicky: Apartment dwelling house
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Hollý
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ján Hollý
Abstrakt: Projekt na realizáciu stavby ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE GRAFICKÁ ČASŤ: Situácia M 1:200, (M 1:500) Pôdorys 1.PP, 1. NP a typického podlažia M 1:50 (M 1:100), Rez priečny (schodiskom) a pozdĺžny M 1:50(M 1:100), Pohľad M 1:50(M 1:100), Vybrané detaily (rozsah-veľkosť formátu 2xA2 až A1) M 1:20 až M 1:1, Výkres tvaru vybraného podlažia M 1:50 (M 1:100) Poster (700 x 1000mm) TEXTOVÁ ČASŤ: Technická správa, Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov – pre typické podlažie Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania – pre typické podlažie Tepelnotechnický posudok. FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE Záverečná práca bude odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe(CD). Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe. Grafická časť sa odovzdá jedenkrát poskladaná do formátu A4 a poster v rolke. Obe časti budú odovzdané v spisových doskách so šnúrkami s identifikačnými údajmi. Zoznam odbornej literatúry: 1. Adamská, G. – Minarovičová, K. – Vargová, A. Konštrukcie pozemných stavieb I: Spodná stavba. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 181 s. ISBN 978-80-227-3054-9. 2. Hykš, P. – Gieciová, M. Konštrukcie pozemných stavieb II.: Rampy – schody – rebríky. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 150 s. ISBN 80-227-1732-0. 3. Chmúrny, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava: Jaga, 2003. 4. Mikuláš, M. – Oláh, J. – Mikulášová, D. Kreslenie stavebných konštrukcií. Bratislava : Jaga group, 2011. 212 s. ISBN 978-80-8076-088-5. 5. Oláh, J. – Rusnák, R. – Urbánek, M. – Žiak, V. Konštrukcie pozemných stavieb III: Strechy budov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 205 s. ISBN 978-80-227-3920-7. 6. Puškár, A. – Fučila, J. – Szomolányiová, K. Konštrukcie pozemných stavieb V.: Obvodové steny a výplne otvorov. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 466 s. ISBN 80-227-1727-4.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-PSA pozemné stavby a architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.