Jul 18, 2019   3:47 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Raspberry Pi ako dátový prezentačný systém
Title of topic in English: Raspberry Pi as a data presentation system
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Summary: V mnohých priemyselných aplikáciách je potrebné vykonať zber dát, uchovať ich a vhodným spôsobom prezentovať. Veľmi žiadanými riešeniami sú prezentácie pomocou www rozhrania alebo pomocou SNMP "trapov". Úlohou riešiteľa bude pomocou mikropočítača Raspberry Pi zbierať dáta o teplote viacerých objektov dáta uchovávať a prezentovať pomocou html stránky. Úlohy: 1. Oboznámte sa s mikropočítačom Raspberry Pi, jeho portami a možnosťami zberu digitálnych údajov. 2. Oboznámte sa s princípom fungovania zbernice "One wire" a "I2C". 3. Oboznámte sa s možnosťami databázového servera "MySQL". 4. Oboznámte sa s činnosťou www servera "Apache". 5. Pomocou "One wire" snímačov teploty vykonajte nepretržité snímanie dáta a ich ukladanie do databázy. 6. použite vhodný prostriedok (resp. vytvorte skript), ktorý bude v zadaných časových intervaloch prezentovať dáta z databázy vo forme grafu. 7. Vytvorte technickú dokumentáciu a príručku k obsluhe.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ET Electrical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.