Jul 18, 2019   3:49 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Automatizovaný systém na meranie kvality vodných zdrojov
Title of topic in English: SMART sensor systems
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marian Vojs, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marian Vojs, PhD.
Summary: Práca sa bude venovať aktuálnej problematike monitorovania znečistenia vodných zdrojov (rieky, jazera a pod.) mirkopolutantami ako sú drogy, liečivá, pesticídy a pod. Cieľom práce je vybudovať on/off line prenosný systém na meranie kvality vody pomocou pasivných vzorkovačov. Systém umožní priebežné meranie a spracovanie parametrov kvality vody, ako sú pH, ORP, vodivosť, rozpustený kyslík, teplota, poloha a pod., ktoré bude nutné uchovávať vo vodotesnom púzdre na SD karte, resp. ich posielať bezdrôtovou komunikáciou cez rôzne kanály (BT, WIFI, LAN, GPRS) šifrovane. Dáta sa budú uchovávať v IS UEFIS vybudovanom na UEF FEI STU. Výsledky práce budú priamo aplikované na meranie kvality vody na riekach Dunaj a Váh v rámci riešenia národných resp. medzinárodných projektoch.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-EN Electronics and Photonics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.