25. 5. 2020  4:16 Urban
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Automatizovaný systém na meranie kvality vodných zdrojov
Názov témy anglicky: SMART sensor systems
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Práca sa bude venovať aktuálnej problematike monitorovania znečistenia vodných zdrojov (rieky, jazera a pod.) mirkopolutantami ako sú drogy, liečivá, pesticídy a pod. Cieľom práce je vybudovať on/off line prenosný systém na meranie kvality vody pomocou pasivných vzorkovačov. Systém umožní priebežné meranie a spracovanie parametrov kvality vody, ako sú pH, ORP, vodivosť, rozpustený kyslík, teplota, poloha a pod., ktoré bude nutné uchovávať vo vodotesnom púzdre na SD karte, resp. ich posielať bezdrôtovou komunikáciou cez rôzne kanály (BT, WIFI, LAN, GPRS) šifrovane. Dáta sa budú uchovávať v IS UEFIS vybudovanom na UEF FEI STU. Výsledky práce budú priamo aplikované na meranie kvality vody na riekach Dunaj a Váh v rámci riešenia národných resp. medzinárodných projektoch.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EN elektronika a fotonika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.