Oct 23, 2019   12:43 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Mobilné pracovisko na čistenie odpadových vôd
Title of topic in English: SMART sensor systems
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marian Vojs, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marian Vojs, PhD.
Summary: Študent v rámci práce navrhne mobilné pracovisko (na základe požiadaviek z praxe) pre automatizované čistenie odpadových vôd. Systém bude plne automatizovaný umožňujúci merať znečistenie a samotné odbúravanie nebezpečných látok (drogy, pesticídy, antibiotika apod.) diamantovými elektródami vyrábanými na UEF. Zariadenie by malo byť postavené z modulov, ktoré by malo zabezpečiť meranie senzormi a zabezpečiť ich prenos cez WIFI, Sigfox, prípadne TCP/IP sieť do informačného systému UEFIS (modulárny IS vybudovaný študentmi AUI MASUS a UEF FEISTU).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EN Electronics and Photonics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.