Oct 21, 2019   10:53 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Optimalizácia rastu a charakterizácia vlastností 2D vrstiev
Title of topic in English: Growth and characterization of properties 2D layer
State of topic: approved (prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marian Vojs, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marian Vojs, PhD.
Summary: Dvojrozmerné (2D) materiály (napr. grafén) sú jedinečné pre svoje vlastnosti a patria medzi najviac skúmané materiály v súčasnosti. Pri trende miniaturizácii nových mikroelektronických súčiastok hrajú jednoatomárne vrstvy dôležitú úlohu. Práca sa zaoberá optimalizáciou technológie a návrhom vhodných podmienok pre rast 2D materiálov za pomoci chemického transportu v iónových parách. Cieľom práce je príprava ultratenkých (<10 nm) filmov a jednoatomárnych vrstiev materiálov zo skupiny dichalkogenidov prechodových kovov(TMD). Študent sa bude zaoberať odladením rôznych parametrov (teplota a čas rastu, poloha zdrojových materiálov a substrátov) pre rast tenkých vrstiev. Na vyhodnotenie rúbky pripravených vrstiev diplomant využije atomárnu silovú mikroskopiu (AFM – Atomic Force Microscopy). Kvalitu narastených vrstiev následne charakterizuje meraním elektrického transportu v teplotách od 300 K do 2 K za pomoci zariadenia PPMS (Physical Property Measurement System).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EN Electronics and Photonics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.