Jul 18, 2019   3:41 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Spektrálny analyzátor na báze "Software defined radio"
Title of topic in English: Spectral analyzer based on "Software defined radio"
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Summary: Monitorovanie vysokofrekvenčných polí, vlastností vysielaných - terestriálne šírených signálov zo zhusťovaním vysielačov nadobúda čoraz na dôležitosti. Pri meraní kvality DAB vysielačov musí byť mootorovacích, či skôr meracích zariadení pomerne veľa. Úlohou práce bude overiť možnosti použitia mikropočítača Raspberry Pi a prvkov na príjem "Software defined radio" (SDR) ako monitorovaciu (meraciu) stanicu DAM signálov. Úlohy: 1. Oboznámte sa s mikropočítačom Raspberry Pi. 2. Oboznámte sa s USB rozhlasovými digitálnymi prijímačmi, resp. SDR modulmi. 3. Za pomoci dostupných voľne šíriteľných softvérov vytvorte spektrálny analyzátor na monitorovanie vysokofrekvenčného spektra v rozsahu 170 - 250 MHz. 4. Vytvorte technickú dokumentáciu a návod k obsluhe spektrálneho analyzátora.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ET Electrical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.