Jul 20, 2019   10:14 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: RFID snímacie zariadenie
Title of topic in English: RFID scanning device
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Summary: Pri inventarizácii skladového hospodárstva je v mnohých prípadoch potrebné ľahko a rýchlo identifikovať prinesený alebo odnesený tovar zo skladu. Úlohou bakalárskej práce bude overiť možnosť odčítania RFID značky z RFID čipu, ktorý bude umiestnený na rôznych položkách inventáru, pre prenesení tohoto inventáru akýmikoľvek dvermi. Úlohy: 1. Oboznámte sa s technológiou RFID. 2. Za pomoci mikrokontroléra Arduino a prístupného RFID hardvérového rozšírenia vytvorte zariadenie na odčítavanie RFID značky. 3. Overte činnosť zariadenie pre vysokofrekvenčnú, snímaciu cievku veľkých rozmerov (rozmerov dverí). 4. Vytvorte technickú dokumentáciu a príručku k obsluhe.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ET Electrical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.