18. 9. 2019  13:19 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: RFID snímacie zariadenie
Názov témy anglicky: RFID scanning device
Stav témy: schválené (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Abstrakt: Pri inventarizácii skladového hospodárstva je v mnohých prípadoch potrebné ľahko a rýchlo identifikovať prinesený alebo odnesený tovar zo skladu. Úlohou bakalárskej práce bude overiť možnosť odčítania RFID značky z RFID čipu, ktorý bude umiestnený na rôznych položkách inventáru, pre prenesení tohoto inventáru akýmikoľvek dvermi. Úlohy: 1. Oboznámte sa s technológiou RFID. 2. Za pomoci mikrokontroléra Arduino a prístupného RFID hardvérového rozšírenia vytvorte zariadenie na odčítavanie RFID značky. 3. Overte činnosť zariadenie pre vysokofrekvenčnú, snímaciu cievku veľkých rozmerov (rozmerov dverí). 4. Vytvorte technickú dokumentáciu a príručku k obsluhe.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ET elektrotechnika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.