18. 7. 2019  21:57 Kamila
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav elektrotechniky (FEI)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: RFID snímacie zariadenie
Název tématu anglicky: RFID scanning device
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektrotechniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Abstrakt: Pri inventarizácii skladového hospodárstva je v mnohých prípadoch potrebné ľahko a rýchlo identifikovať prinesený alebo odnesený tovar zo skladu. Úlohou bakalárskej práce bude overiť možnosť odčítania RFID značky z RFID čipu, ktorý bude umiestnený na rôznych položkách inventáru, pre prenesení tohoto inventáru akýmikoľvek dvermi. Úlohy: 1. Oboznámte sa s technológiou RFID. 2. Za pomoci mikrokontroléra Arduino a prístupného RFID hardvérového rozšírenia vytvorte zariadenie na odčítavanie RFID značky. 3. Overte činnosť zariadenie pre vysokofrekvenčnú, snímaciu cievku veľkých rozmerov (rozmerov dverí). 4. Vytvorte technickú dokumentáciu a príručku k obsluhe.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-ET elektrotechnika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.