23. 11. 2019  0:11 Klement
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Polyfunkčný dom v Crescenzago, Miláno
Název tématu anglicky: Multipurpose Building in Crescenzago, Milan
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Max. počet studentů: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Abstrakt: Úlohou diplomovej práce je navrhnúť polyfunkčný dom v rámci revitalizácie obytného súboru Crescenzago v Miláne. Polyfunkčný dom musí dodržať objemové a funkčné regulatívy pre zástavbu v danom území a musí spĺňať kritéria multikomfortného domu v pasívnom štandarde. Situovanie občianskej vybavenosti v polyfunkčnom dome musí nadväzovať na riešenie nových dopravných a peších komunikácií v danom území, ktoré majú zabezpečiť atraktívny peší nástup k stanici metra Crescenzago. Polyfunkčný dom musí hmotovým riešením a architektúrou vytvárať kontextuálnu pridanú hodnotu do jestvujúceho obytného súboru.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARCH architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.