Oct 23, 2020   7:21 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture and Design


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Polyfunkčný dom v Crescenzago, Miláno
Title of topic in English:
Multipurpose Building in Crescenzago, Milan
State of topic:
approved (prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Architecture and Design
Supervising department:
Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures - FAD
Max. no. of students:3
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Úlohou diplomovej práce je navrhnúť polyfunkčný dom v rámci revitalizácie obytného súboru Crescenzago v Miláne. Polyfunkčný dom musí dodržať objemové a funkčné regulatívy pre zástavbu v danom území a musí spĺňať kritéria multikomfortného domu v pasívnom štandarde. Situovanie občianskej vybavenosti v polyfunkčnom dome musí nadväzovať na riešenie nových dopravných a peších komunikácií v danom území, ktoré majú zabezpečiť atraktívny peší nástup k stanici metra Crescenzago. Polyfunkčný dom musí hmotovým riešením a architektúrou vytvárať kontextuálnu pridanú hodnotu do jestvujúceho obytného súboru.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.