25. 10. 2020  9:56 Aurel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry a dizajnu


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Polyfunkčný dom v Crescenzago, Miláno
Názov témy anglicky:
Multipurpose Building in Crescenzago, Milan
Stav témy:
schválené (prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Garantujúce pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb - FAD
Max. počet študentov:3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Abstrakt: Úlohou diplomovej práce je navrhnúť polyfunkčný dom v rámci revitalizácie obytného súboru Crescenzago v Miláne. Polyfunkčný dom musí dodržať objemové a funkčné regulatívy pre zástavbu v danom území a musí spĺňať kritéria multikomfortného domu v pasívnom štandarde. Situovanie občianskej vybavenosti v polyfunkčnom dome musí nadväzovať na riešenie nových dopravných a peších komunikácií v danom území, ktoré majú zabezpečiť atraktívny peší nástup k stanici metra Crescenzago. Polyfunkčný dom musí hmotovým riešením a architektúrou vytvárať kontextuálnu pridanú hodnotu do jestvujúceho obytného súboru.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.