Oct 21, 2019   2:19 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Tržnica v Crescenzago, Miláno
Title of topic in English: Market Hall in Crescenzago, Milan
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures - FA
Max. no. of students: 3
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Summary: Úlohou diplomovej práce je navrhnúť objekt tržnice v rámci revitalizácie obytného súboru Crescenzago v Miláne. Objekt tržnice musí byť situovaný v súlade s regulatívmi obytného súboru v nadväznosti na nové pešie komunikácie vedúce od zástavky metra do obytného súboru Crescenzago. Pri navrhovaní objektu tržnice je potrebné zohľadniť klimatické podmienky danej lokality a jej fungovanie ako predajného priestoru v letnom aj zimnom období s uplatnením prvkov a zásad trvalej udržateľnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARCH Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.