18. 10. 2019  1:44 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Tržnica v Crescenzago, Miláno
Názov témy anglicky: Market Hall in Crescenzago, Milan
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb - FA
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Abstrakt: Úlohou diplomovej práce je navrhnúť objekt tržnice v rámci revitalizácie obytného súboru Crescenzago v Miláne. Objekt tržnice musí byť situovaný v súlade s regulatívmi obytného súboru v nadväznosti na nové pešie komunikácie vedúce od zástavky metra do obytného súboru Crescenzago. Pri navrhovaní objektu tržnice je potrebné zohľadniť klimatické podmienky danej lokality a jej fungovanie ako predajného priestoru v letnom aj zimnom období s uplatnením prvkov a zásad trvalej udržateľnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARCH architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.