Oct 19, 2019   2:19 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Skladovanie aktivovaných fragmentov TNR a VČR z vyraďovania JE V1
Title of topic in English: aaa
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Nuclear and Physical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Summary: Oboznámiť sa so súčasným stavom fragmentácie TNR a VČR vo svete a v rámci projektu vyraďovania JE V1. Porovnať zvolenú stratégiu nakladania s aktivovanými komponentami s inými prístupmi vo svete. Vytvoriť modely koša s fragmentami z rôzne aktivovaných komponentov a zrealizovať pre ne sériu výpočtov dávkových príkonov vo vhodných výpočtových kódoch (Visiplan 3D Alara planing tool, MCNP, ...). Navrhnúť hrúbky potrebných tienení pre VBK kontajnery s týmito fragmentami tak, aby mohli byť skladované v Integrálnom sklade v spoločnosti JAVYS, a.s. a overiť návrhy výpočtom. Porovnať toto riešenie s realizačným projektom pre nakladanie s TNR a VČR na JE V1.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-JFI Nuclear and Physical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.