22. 10. 2019  11:59 Sergej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Informačno-komunikačné technológie (IoT) ako súčasť integrovaného manažérskeho systému v jadrovej energetike
Název tématu anglicky: aaa
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Anotace: Analýza odporúčaní MAAE v oblasti integrovaného manažérskeho systému (IMS) jadrových zariadení (https://www.iaea.org/topics/management‐systems). Prehľad súčasného stavu implementácie IMS v slovenských reáliách. Analýza možnosti využitia IoT v IMS jadrových zariadení na Slovensku. Návrh a demonštrácia prototypu zariadenia v reálnych podmienkach.
Anotace anglicky: aaaOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-JE jadrová energetika