22. 9. 2019  16:07 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Informačno-komunikačné technológie (IoT) ako súčasť integrovaného manažérskeho systému v jadrovej energetike
Názov témy anglicky: aaa
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Anotácia: Analýza odporúčaní MAAE v oblasti integrovaného manažérskeho systému (IMS) jadrových zariadení (https://www.iaea.org/topics/management‐systems). Prehľad súčasného stavu implementácie IMS v slovenských reáliách. Analýza možnosti využitia IoT v IMS jadrových zariadení na Slovensku. Návrh a demonštrácia prototypu zariadenia v reálnych podmienkach.
Anotácia anglicky: aaaObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-JE jadrová energetika-- nezadané -- -- nezadané --