Aug 25, 2019   2:29 a.m. Ľudovít
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Rekreačné-evakuačné stredisko
Title of topic in English: Recreation and evacuation center
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. arch. Pavel Paňák
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Dean's Office - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. arch. Pavel Paňák
Summary: Toto zadanie je študentskou súťažou určenou školám architektúry. Jeho témou je dvojúčelové zariadenie. Za normálnych okolností je to spoločensko-vzdelávacie a rekreačné centrum a v prípadoch prírodných katastrofických situácií má slúžiť ako evakuačné, ubytovacie a medicínske centrum. Súčasťou úlohy je určenie optimálnej lokality. Konštrukčne a materiálovo je určené použitie betónov v jeho rôznych podobách. Má ísť o taký projekt, ktorý preukáže výnimočnú adaptabilitu a robustnosť pre urgentné a masové okolnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.