14. 10. 2019  3:23 Boris
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Rekreačné-evakuačné stredisko
Název tématu anglicky: Recreation and evacuation center
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. arch. Pavel Paňák
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Dekanát (FA)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. arch. Pavel Paňák
Abstrakt: Toto zadanie je študentskou súťažou určenou školám architektúry. Jeho témou je dvojúčelové zariadenie. Za normálnych okolností je to spoločensko-vzdelávacie a rekreačné centrum a v prípadoch prírodných katastrofických situácií má slúžiť ako evakuačné, ubytovacie a medicínske centrum. Súčasťou úlohy je určenie optimálnej lokality. Konštrukčne a materiálovo je určené použitie betónov v jeho rôznych podobách. Má ísť o taký projekt, ktorý preukáže výnimočnú adaptabilitu a robustnosť pre urgentné a masové okolnosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARCH architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.