22. 8. 2019  7:30 Tichomír
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Rekreačné-evakuačné stredisko
Názov témy anglicky: Recreation and evacuation center
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Pavel Paňák
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Dekanát - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Pavel Paňák
Abstrakt: Toto zadanie je študentskou súťažou určenou školám architektúry. Jeho témou je dvojúčelové zariadenie. Za normálnych okolností je to spoločensko-vzdelávacie a rekreačné centrum a v prípadoch prírodných katastrofických situácií má slúžiť ako evakuačné, ubytovacie a medicínske centrum. Súčasťou úlohy je určenie optimálnej lokality. Konštrukčne a materiálovo je určené použitie betónov v jeho rôznych podobách. Má ísť o taký projekt, ktorý preukáže výnimočnú adaptabilitu a robustnosť pre urgentné a masové okolnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.