Jul 22, 2019   12:30 p.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Časomiera pre hasičský šport
Title of topic in English: Timekeeper for fire sport
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Martin Mierka
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Mgr. Martin Mierka
Summary: Hasičský šport sa postupne dostáva do povedomia verejnosti. Slovensko získava na medzinárodnej úrovni významné ocenenia a umiestnenia. Neodlúčiteľnou súčasťou tohto športu je časomiera, ktorej úlohou je zmerať čas od štartovacieho výstrelu až po zostrelenie terčov. Hardvérové riešenie bude využívať senzory na štart a na zastavenie časomiery. Prenos signálu zo senzorov bude realizované prostredníctvom káblového vedenia. Prenesené signály budú združované mikropočítačom, ktorého úlohou bude taktiež vyhodnocovanie. 1. Oboznámte sa s problematikou hasičského športu, vytvorte požiadavky pre návrh a konštrukciu časomiery. 2. Navrhnite blokové zapojenie a obvodové riešenie na základe požiadaviek. 3. Skonštruujte obvodové riešenie. 4. Vytvorte vyhodnocovací softvér 5. Overte funkčnosť časomiery v štandardných podmienkach pre hasičský šport (IP46). 6. Vytvorte technickú dokumentáciu a návod k obsluhe časomiery.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ET Electrical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.