16. 9. 2019  6:05 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Časomiera pre hasičský šport
Názov témy anglicky: Timekeeper for fire sport
Stav témy: schválené (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Martin Mierka
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mgr. Martin Mierka
Abstrakt: Hasičský šport sa postupne dostáva do povedomia verejnosti. Slovensko získava na medzinárodnej úrovni významné ocenenia a umiestnenia. Neodlúčiteľnou súčasťou tohto športu je časomiera, ktorej úlohou je zmerať čas od štartovacieho výstrelu až po zostrelenie terčov. Hardvérové riešenie bude využívať senzory na štart a na zastavenie časomiery. Prenos signálu zo senzorov bude realizované prostredníctvom káblového vedenia. Prenesené signály budú združované mikropočítačom, ktorého úlohou bude taktiež vyhodnocovanie. 1. Oboznámte sa s problematikou hasičského športu, vytvorte požiadavky pre návrh a konštrukciu časomiery. 2. Navrhnite blokové zapojenie a obvodové riešenie na základe požiadaviek. 3. Skonštruujte obvodové riešenie. 4. Vytvorte vyhodnocovací softvér 5. Overte funkčnosť časomiery v štandardných podmienkach pre hasičský šport (IP46). 6. Vytvorte technickú dokumentáciu a návod k obsluhe časomiery.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ET elektrotechnika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.