Jun 16, 2019   7:46 a.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Zariadenie na zrýchlenie procesu leptania DPS
Title of topic in English: Device for accelerating the etching process of PCB
State of topic: approved (doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Mgr. Martin Mierka
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Mgr. Martin Mierka
Summary: Oboznámte sa s chemickým procesom leptania plošných spojov s medenou vrstvou. Navrhnite nádoby s permanentným uskladnením potrebných kvapalín. Navrhnite hardwarové riešenie pre ohrev kvapaliny a pre miešanie leptacieho roztoku. Navrhnite blokovú a obvodovú schému. 1. Oboznámte sa s chemickým procesom leptania medených dosiek plošných spojov. 2. Navrhnite nádoby s permanentným uskladnením potrebných kvapalín. 3. Navrhnite hardwarové riešenie pre ohrev výhrevnej kvapaliny a pre miešanie leptacieho roztoku. 4. Navrhnite blokovú a obvodovú schému hardwarového riešenia. 5. Skonštruujte zariadenie na zrýchlenie procesu leptania DPS. 6. Zmerajte rozdiel pri leptaní bez skonštruovaného zariadenia, pri leptaní s ohrevom, pri leptaní s miešaním leptacieho roztoku a pri leptaní s ohrevom aj s miešaním leptacieho roztoku. 6. Vytvorte technickú dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-ET Electrical Engineering-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.