Aug 19, 2019   11:37 a.m. Lýdia
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Geotechnické problémy návrhu a posúdenia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.
Title of topic in English: Geotechnical problems of the design and assessment of the National Radioactive Waste Repository in Mochovce.
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Geotechnics - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Summary: Cieľom diplomovej práce je spracovať deformačné výpočty konečného a nerovnomerného sadnutia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach (RÚ RaO). Vo výpočtoch budú zohľadnené rôzne zaťažovacie stavy, ktoré zohľadňujú etapy výstavby a reálnej prevádzky RÚ RaO. Geotechnické výpočty budú realizované pomocou výpočtového programu GEO5.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.