17. 10. 2019  17:13 Hedviga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Geotechnické problémy návrhu a posúdenia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.
Název tématu anglicky: Geotechnical problems of the design and assessment of the National Radioactive Waste Repository in Mochovce.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je spracovať deformačné výpočty konečného a nerovnomerného sadnutia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach (RÚ RaO). Vo výpočtoch budú zohľadnené rôzne zaťažovacie stavy, ktoré zohľadňujú etapy výstavby a reálnej prevádzky RÚ RaO. Geotechnické výpočty budú realizované pomocou výpočtového programu GEO5.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.