17. 8. 2019  17:28 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bytový dom
Názov témy anglicky: Residential building
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Buday, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Buday, PhD.
Abstrakt: Projekt na realizáciu stavby ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE GRAFICKÁ ČASŤ: Situácia M 1:200, (M 1:500) Pôdorys 1.PP, 1. NP a typického podlažia M 1:50, Rez priečny (schodiskom) a pozdĺžny M 1:50, Pohľad M 1:50, Vybrané detaily (rozsah-veľkosť formátu 2xA2 až A1) M 1:20 až M 1:1, Výkres tvaru vybraného podlažia M 1:50 Poster (700 x 1000mm) TEXTOVÁ ČASŤ: Technická správa, Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov - pre typické podlažie Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania - pre typické podlažie Tepelnotechnický posudok minimálne v rozsahu podľa STN 73 0540-2:2012. FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe a jedenkrát v elektronickej forme. Grafická časť sa odovzdá jedenkrát na papieri a jedenkrát v elektronickej forme.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-PSA pozemné stavby a architektúra-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.