17. 8. 2019  16:36 Milica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Kvasinky využívajú špecifické živočíšne a rastlinné lipidy na tvorbu vlastných membrán
Názov témy anglicky: Yeast utilise animal and plant specific lipids to make their own membranes
Stav témy: schválené (prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Mgr. Martin Valachovič, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Mgr. Martin Valachovič, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Centrum biovied Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Doktorand bude skúmať mechanizmy, ktorými kvasniková bunka reguluje množstvo sterolu v membránach a jeho distribúciu v rámci bunky. Bude sa zaoberať niektorými regulačnými krokmi v metabolizme sterolov, predovšetkým modifikáciou sterolu na steryl estery a utilizáciou sterolov z prostredia.
Anotácia anglicky: PhD student will study mechanisms that yeast cells employ to control sterol levels and its distribution within cells. She or he will analyze selected steps in sterol metabolism, especially uptake of external sterols and turnover of lipid particle compatible form of sterols - sterylesters.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-BICH biochémia-- nezadané -- -- nezadané --