19. 10. 2019  17:52 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vývoj a charakterizácia nových keramických biomateriálov
Názov témy anglicky: Development and characterisation of new ceramic biomaterials
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marian Koman, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Práca sa bude zaoberať prípravou a charakterizáciou keramických bio-materiálov pre potenciálne využitie ako náhrady ľudských kostí. Cieľom bude vytvoriť bioaktívnu povrchovú vrstu, alebo bioaktívne fázy v celom objeme materiálu.
Anotácia anglicky: The work will focus on the development of new bioceramics as a potential replacement of human bones. The aim is to form bioactive surface layer or bioactive phases in bulk ceramics.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ANCH anorganická chémia