Oct 14, 2019   2:55 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh opatrení na implementáciu alternatívnych inovatívnych riešení udržateľného investovania v priemyselnom podniku s cieľom znižovania fluktuácie zamestnancov. (ak. r. 2018/2019)
Title of topic in English: Designing measures to implement alternative innovative solutions for sustainable investment in an industrial enterprise to reduce employee turnover. (academic year 2018/2019)
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Sakál, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Marek Šarmír
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Industrial Engineering and Management - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Marek Šarmír
Summary: Cieľom bakalárskej práce bude návrh opatrení na implementáciu alternatívnych inovatívnych riešení udržateľného investovania v priemyselnom podniku s cieľom znižovania fluktuácie zamestnancov so zámerom na využívanie najaktuálnejších svetových trendov investovania podporujúcich investičnú udržateľnosť. Teoretická časť bakalárskej práce bude zameraná na kritickú systémovú analýzu s cieľom zistenia udržateľnosti a neudržateľnosti aktuálne využívaných konceptov a inovatívnych trendov v zodpovednom investovaní. V analytickej časti sa budeme venovať konkrétnemu priemyselnému podniku a jeho procesom a metodikám, ktoré využíva na otázky personálnej stratégie v kontexte s udržateľným investičným rozvojom podniku. Následne študent v bakalárskej práci navrhne opatrenia na implementáciu alternatívnych inovatívnych riešení udržateľného investovania v priemyselnom podniku s cieľom znižovania fluktuácie zamestnancov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
B-PPP Personnel Policy in Industrial Plant

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.