Jul 18, 2019   3:48 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Spracovanie modelov CAD pre virtuálnu realitu a ich následné využitie v mechatronických aplikáciách
Title of topic in English: Processing of CAD models for virtual reality and using them in mechatronics applications
State of topic: approved (prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Oto Haffner, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Oto Haffner, PhD.
Summary: Konverzia technických CAD modelov pre 3D enginy bola ešte nedávno takmer neriešiteľná úloha a vyžadovala si veľmi drahé softvérové riešenia. S príchodom nových riešení, ktoré spopularizovali využitie 3D enginov aj v technických aplikáciách, sa objavili aj dostupné nástroje pre konverziu CAD modelov do polygonálnych modelov, ktoré sa využívajú v 3D enginoch a virtuálnej / zmiešanej realite. Cieľom práce je preskúmať dostupné možnosti konverzie CAD modelov, pričom sa uvažuje aj využitie skriptov v jazyku Python. Konvertované modely budú následne využité v interaktívnej aplikácii alebo aplikácii pre virtuálnu / zmiešanú realitu v oblasti mechatronických systémov. Konkrétna aplikácia bude upresnená po konzultácii s vedúcim práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AME Applied Mechatronics and Electromobility -- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.