Oct 14, 2019   4:34 p.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Centrálny dohľad nad službami v sieti
Title of topic in English: Monitoring of Services in a Network
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Stanislav Klučik, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Stanislav Klučik, PhD.
Summary: Dohľad nad službami poskytovaných sieťou je komplexná problematika realizovaná rôznymi čiastkovými riešeniami ako sú: Power Shell, bash či Python skripty, priame programátorské riešenia spájané spolu s plánovaním vykonávaných úloh. Dohľad má dostupný výstup napr. v špecifických webových stránkach alebo prostredníctvom generovania e-mailových hlásení. Naproti tomu centrálny manažment zjednocuje tieto riešenia do jednotného centrálneho prvku s rôzne komplexnými a detailnými možnosťami dohľadu. 1. Na vybraných službách v sieti analyzujte potreby dohľadu. 2. Na základe zozbieraných požiadaviek navrhnite postup dohľadu s centrálnym spôsobom správy hlásení. 3. Podľa požiadaviek na dohľad vyberte vhodný dohľadový nástroj. 4. Implementujte dohľad vo vybranom nástroji a overte jeho funkčnosť.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.