20. 9. 2019  13:49 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Centrálny dohľad nad službami v sieti
Názov témy anglicky: Monitoring of Services in a Network
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Stanislav Klučik, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Stanislav Klučik, PhD.
Abstrakt: Dohľad nad službami poskytovaných sieťou je komplexná problematika realizovaná rôznymi čiastkovými riešeniami ako sú: Power Shell, bash či Python skripty, priame programátorské riešenia spájané spolu s plánovaním vykonávaných úloh. Dohľad má dostupný výstup napr. v špecifických webových stránkach alebo prostredníctvom generovania e-mailových hlásení. Naproti tomu centrálny manažment zjednocuje tieto riešenia do jednotného centrálneho prvku s rôzne komplexnými a detailnými možnosťami dohľadu. 1. Na vybraných službách v sieti analyzujte potreby dohľadu. 2. Na základe zozbieraných požiadaviek navrhnite postup dohľadu s centrálnym spôsobom správy hlásení. 3. Podľa požiadaviek na dohľad vyberte vhodný dohľadový nástroj. 4. Implementujte dohľad vo vybranom nástroji a overte jeho funkčnosť.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.