Jul 20, 2019   6:56 a.m. Iľja
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Modelovanie prúdenia vyvolaného požiarom v tuneli na klastri počítačov
Title of topic in English: Modelling of flow induced by fire in tunnel using computer cluster
State of topic: approved (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: RNDr. Ján Glasa, CSc.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Mathematics and Constructive Geometry - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: RNDr. Ján Glasa, CSc.
Summary: Moderné programové systémy na simuláciu priebehu požiarov umožňujú realizovať simuláciu paralelne na výkonných počítačových systémoch. Cieľom bakalárskej práce bude oboznámiť sa s princípmi a modelmi použitými v pokročilom programovom systéme FDS (Fire Dynamics Simulator) a možnosťami paralelizácie výpočtu. Systém FDS bude použitý na skúmanie prúdenia počas požiaru v tuneli. Súčasťou výskumu bude príprava vstupných parametrov, paralelizácia výpočtu a vyhodnotenie výsledkov simulácií realizovaných na klastri počítačov na Ústave informatiky SAV v Bratislave.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-MPM Mathematical and Computational Modeling-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.