Jul 23, 2019   8:27 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Monitorovanie prevádzky osvetľovacej sústavy prostredníctvom inteligentnej elektroinštalácie
Title of topic in English: Monitoring interior lighting system by intelligent installation
State of topic: approved (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Peter Janiga, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Peter Janiga, PhD.
Summary: Cieľ práce: Metodika hodnotenia osvetľovacích sústav pre účely energetickej hospodárnosti budov vychádza z normy STN EN 15193. Od vzniku normy sa hodnoty činiteľa absencie neaktualizovali, pričom skúsenosti z praxe ukazujú odchýlky od navrhnutých hodnôt. Cieľom práce je získať tieto hodnoty z reálneho merania a porovnať ich s hodnotami uvedenými v platnej norme. Zadanie: a) Spracujte rešerš existujúcich systémov inteligentných elektroinštalácií z hľadiska možného ukladania informácií o prevádzke osvetľovacej sústavy b) Upravte existujúci systém inteligentnej elektroinštalácie vo zvolenej budove pre zaznamenávanie prevádzkových stavov osvetľovacej sústavy c) Spracujte a analyzujte získané dáta a porovnajte ich s hodnotami uvedeným v norme STN EN 15193Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-ENE Electrical Power EngineeringI-ENE-ST Lighting technology-- not entered --
I-ENE Electrical Power EngineeringI-ENE-EE Electrical Power Engineering-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.