16. 9. 2019  6:06 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Monitorovanie prevádzky osvetľovacej sústavy prostredníctvom inteligentnej elektroinštalácie
Názov témy anglicky: Monitoring interior lighting system by intelligent installation
Stav témy: schválené (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Peter Janiga, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Peter Janiga, PhD.
Abstrakt: Cieľ práce: Metodika hodnotenia osvetľovacích sústav pre účely energetickej hospodárnosti budov vychádza z normy STN EN 15193. Od vzniku normy sa hodnoty činiteľa absencie neaktualizovali, pričom skúsenosti z praxe ukazujú odchýlky od navrhnutých hodnôt. Cieľom práce je získať tieto hodnoty z reálneho merania a porovnať ich s hodnotami uvedenými v platnej norme. Zadanie: a) Spracujte rešerš existujúcich systémov inteligentných elektroinštalácií z hľadiska možného ukladania informácií o prevádzke osvetľovacej sústavy b) Upravte existujúci systém inteligentnej elektroinštalácie vo zvolenej budove pre zaznamenávanie prevádzkových stavov osvetľovacej sústavy c) Spracujte a analyzujte získané dáta a porovnajte ich s hodnotami uvedeným v norme STN EN 15193Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-ST Svetelná technika-- nezadané --
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-EE Elektroenergetika-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.