20. 7. 2019  11:28 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Monitorovanie prevádzky osvetľovacej sústavy prostredníctvom inteligentnej elektroinštalácie
Název tématu anglicky: Monitoring interior lighting system by intelligent installation
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Peter Janiga, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Peter Janiga, PhD.
Abstrakt: Cieľ práce: Metodika hodnotenia osvetľovacích sústav pre účely energetickej hospodárnosti budov vychádza z normy STN EN 15193. Od vzniku normy sa hodnoty činiteľa absencie neaktualizovali, pričom skúsenosti z praxe ukazujú odchýlky od navrhnutých hodnôt. Cieľom práce je získať tieto hodnoty z reálneho merania a porovnať ich s hodnotami uvedenými v platnej norme. Zadanie: a) Spracujte rešerš existujúcich systémov inteligentných elektroinštalácií z hľadiska možného ukladania informácií o prevádzke osvetľovacej sústavy b) Upravte existujúci systém inteligentnej elektroinštalácie vo zvolenej budove pre zaznamenávanie prevádzkových stavov osvetľovacej sústavy c) Spracujte a analyzujte získané dáta a porovnajte ich s hodnotami uvedeným v norme STN EN 15193Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-ST Svetelná technika-- nezadáno --
I-ENE elektroenergetikaI-ENE-EE Elektroenergetika-- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.